English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 46336

Readers on-line: 738

Total number of users since Nov 1, 2007: 13437945

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of1836 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. British Chemical and Physiological Abstracts. B. Applied Chemistry, August [352678]
 2. Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym : technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach rewitalizacji [155178]
 3. Promieniotwórczość [104685]
 4. Multispectral endoscopic imaging in photodynamic diagnosis by Monte Carlo simulation of light propagation in human tissue [51294]
 5. British Chemical and Physiological Abstracts. A. Pure Chemistry and Physiology. I. General, Physical, and Inorganic Chemistry, December [38264]
 6. Active noise reducing earplug with speech signal processing [32165]
 7. British Chemical and Physiological Abstracts. A. Pure Chemistry and Physiology. I. General, Physical, and Inorganic Chemistry, April [28681]
 8. Chemisches Zentralblatt : vollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie, Jg. 110, Hb. 2, Nr. 4 [26413]
 9. British Chemical and Physiological Abstracts. A. Pure Chemistry and Physiology. II. Organic Chemistry, February [24157]
 10. Przyczyny pękania węzłów kratowego ustroju nośnego pewnego typu mostu kolejowego [23453]
 11. Chemisches Zentralblatt : vollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie, Jg. 99, Bd. 2. Formelregister [20994]
 12. British Chemical Abstracts. B. Applied Chemistry, October 29 [20892]
 13. Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju [20849]
 14. Ocena skuteczności metod zarządzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia [20134]
 15. Chemisches Zentralblatt : vollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie, Jg. 99, Bd. 2, Sachregister [19114]
 16. British Chemical Abstracts. B.-Applied Chemistry. February 26 and March 4 [18810]
 17. Chemisches Zentralblatt : vollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie, Jg. 107, Bd. 1, Nr.7 [18123]
 18. Badanie marketingowych uwarunkowań funkcjonowania klastrów turystycznych [17969]
 19. British Chemical and Physiological Abstracts. Abstracts A. Index 1943, Index of Subjects [16594]
 20. Chimie et Industrie. Table analytique des matiéres. Documentation. Vol. 15 [16439]
 21. Steel : production, processing, distribution, use, Vol. 108, No.24 [16226]
 22. Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych dla celów projektowych [15661]
 23. Analiza przemian rynku usług medycznych w Polsce i ich wpływ na ilość wytwarzanych odpadów medycznych [14562]
 24. British Chemical Abstracts. B.-Applied Chemistry. March 25 and April 1 [14231]
 25. British Chemical Abstracts. B.-Applied Chemistry. June 22 [13755]