English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 45784

Readers on-line: 519

Total number of users since Nov 1, 2007: 12132705

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of1821 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. British Chemical and Physiological Abstracts. B. Applied Chemistry, August [352626]
 2. Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym : technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach rewitalizacji [155159]
 3. Multispectral endoscopic imaging in photodynamic diagnosis by Monte Carlo simulation of light propagation in human tissue [51270]
 4. British Chemical and Physiological Abstracts. A. Pure Chemistry and Physiology. I. General, Physical, and Inorganic Chemistry, December [38244]
 5. Active noise reducing earplug with speech signal processing [32141]
 6. British Chemical and Physiological Abstracts. A. Pure Chemistry and Physiology. I. General, Physical, and Inorganic Chemistry, April [28669]
 7. Chemisches Zentralblatt : vollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie, Jg. 110, Hb. 2, Nr. 4 [26345]
 8. British Chemical and Physiological Abstracts. A. Pure Chemistry and Physiology. II. Organic Chemistry, February [24149]
 9. Przyczyny pękania węzłów kratowego ustroju nośnego pewnego typu mostu kolejowego [23226]
 10. Chemisches Zentralblatt : vollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie, Jg. 99, Bd. 2. Formelregister [20985]
 11. British Chemical Abstracts. B. Applied Chemistry, October 29 [20885]
 12. Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju [19957]
 13. Ocena skuteczności metod zarządzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia [19939]
 14. Chemisches Zentralblatt : vollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie, Jg. 99, Bd. 2, Sachregister [19100]
 15. British Chemical Abstracts. B.-Applied Chemistry. February 26 and March 4 [18809]
 16. Chemisches Zentralblatt : vollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie, Jg. 107, Bd. 1, Nr.7 [18099]
 17. Badanie marketingowych uwarunkowań funkcjonowania klastrów turystycznych [17901]
 18. British Chemical and Physiological Abstracts. Abstracts A. Index 1943, Index of Subjects [16555]
 19. Steel : production, processing, distribution, use, Vol. 108, No.24 [16196]
 20. Chimie et Industrie. Table analytique des matiéres. Documentation. Vol. 15 [15612]
 21. Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych dla celów projektowych [15609]
 22. Promieniotwórczość [15021]
 23. Analiza przemian rynku usług medycznych w Polsce i ich wpływ na ilość wytwarzanych odpadów medycznych [14528]
 24. British Chemical Abstracts. B.-Applied Chemistry. March 25 and April 1 [14224]
 25. British Chemical Abstracts. B.-Applied Chemistry. June 22 [13751]