English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 46141

Readers on-line: 511

Total number of users since Nov 1, 2007: 12995761

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. British Chemical and Physiological Abstracts. B. Applied Chemistry, August [352652]
 2. Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym : technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach rewitalizacji [155172]
 3. Promieniotwórczość [104646]
 4. Multispectral endoscopic imaging in photodynamic diagnosis by Monte Carlo simulation of light propagation in human tissue [51286]
 5. British Chemical and Physiological Abstracts. A. Pure Chemistry and Physiology. I. General, Physical, and Inorganic Chemistry, December [38247]
 6. Active noise reducing earplug with speech signal processing [32161]
 7. British Chemical and Physiological Abstracts. A. Pure Chemistry and Physiology. I. General, Physical, and Inorganic Chemistry, April [28679]
 8. Chemisches Zentralblatt : vollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie, Jg. 110, Hb. 2, Nr. 4 [26384]
 9. British Chemical and Physiological Abstracts. A. Pure Chemistry and Physiology. II. Organic Chemistry, February [24150]
 10. Przyczyny pękania węzłów kratowego ustroju nośnego pewnego typu mostu kolejowego [23396]
 11. Chemisches Zentralblatt : vollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie, Jg. 99, Bd. 2. Formelregister [20990]
 12. British Chemical Abstracts. B. Applied Chemistry, October 29 [20889]
 13. Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju [20555]
 14. Ocena skuteczności metod zarządzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia [20035]
 15. Chemisches Zentralblatt : vollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie, Jg. 99, Bd. 2, Sachregister [19111]
 16. British Chemical Abstracts. B.-Applied Chemistry. February 26 and March 4 [18810]
 17. Chemisches Zentralblatt : vollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie, Jg. 107, Bd. 1, Nr.7 [18114]
 18. Badanie marketingowych uwarunkowań funkcjonowania klastrów turystycznych [17912]
 19. British Chemical and Physiological Abstracts. Abstracts A. Index 1943, Index of Subjects [16586]
 20. Steel : production, processing, distribution, use, Vol. 108, No.24 [16218]
 21. Chimie et Industrie. Table analytique des matiéres. Documentation. Vol. 15 [16000]
 22. Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych dla celów projektowych [15645]
 23. Analiza przemian rynku usług medycznych w Polsce i ich wpływ na ilość wytwarzanych odpadów medycznych [14544]
 24. British Chemical Abstracts. B.-Applied Chemistry. March 25 and April 1 [14228]
 25. British Chemical Abstracts. B.-Applied Chemistry. June 22 [13754]