English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Information

Library

Exhibitions

Sort by: title | date
Open Access - Otwarty Dostęp - Otwarta Nauka

Open Access - Otwarty Dostęp - Otwarta Nauka

Structure

Publication structure:

 • Open Access - Otwarty Dostęp - Otwarta Nauka
  • Analysis of economic issues related to Open Access to scientific publications (2014)
  • Creative Commons: konsekwencje blokowania użycia komercyjnego (2014)
  • Czy można korzystać z utworów z nielegalnych źródeł? (2014)
  • Domena publiczna (2010)
  • Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego (2013)
  • Open Access - Otwarta Nauka (2010)
  • Otwarta nauka, czyli dobre praktyki uczonych (2013)
  • Otwarta nauka w Polsce 2014 : diagnoza (2014)
  • Otwarte czasopisma : zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych (2013)
  • Otwarte zasoby wiedzy : nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej (2011)
  • Otwarty dostęp (2014)
  • Otwarty dostęp do publikacji naukowych : kwestie prawne (2012)
  • Otwarty dostęp w instytucjach naukowych (2015)
  • Prawo autorskie i wolne licencje (2010)
  • Przewodnik po otwartej nauce (2009)
  • Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych (2014)
  • Udane projekty Open Access w Polsce (2013)
  • Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych (2011)
  • Wolne licencje w nauce : instrukcja (2013)
 
?

Politechnika Śląska : informatory uczelniane

Structure

Publication structure:

 • Politechnika Śląska : informatory uczelniane
  • Informator dla przemysłu Politechniki Śląskiej im. W. Pstrowskiego w Gliwicach (1960)
  • Informator dla przemysłu (1967)
  • Informator dla przemysłu (1973)
  • Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach : informator (1984)
  • Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach : informator naukowy (1985)
  • The Silesian Technical University of Gliwice (1993)
  • Politechnika Śląska (1997)
  • Politechnika Śląska (2000)
  • Politechnika Śląska (2003)
  • The Silesian University of Technology (2003)
  • The Silesian University of Technology (2008)
  • Politechnika Śląska (2008)
  • The Silesian University of Technology (2008)
  • Politechnika Śląska (2009)
  • Politechnika Śląska (2012)
  • Politechnika Śląska (2016)
 
Karty katalogowe z lat 1920-1939 ze zbiorów prof. Stanisława Fryze

Karty katalogowe z lat 1920-1939 ze zbiorów prof. Stanisława Fryze

Korespondencja naukowa prof. Stanisława Fryze (1928-1935)

Korespondencja naukowa prof. Stanisława Fryze (1928-1935)

Structure

Publication structure:

 
Stanisław Fryze : Zbiór materiałów (notatki, korespondencja, wycinki prasowe, zaproszenia, itp.)

Stanisław Fryze : Zbiór materiałów (notatki, korespondencja, wycinki prasowe, zaproszenia, itp.)