polski   English  
 

Silesian University of Technology Digital Library

polski   English  

Information

Library

Exhibitions

Sort by: title | date
Stanisław Fryze : Zbiór materiałów (notatki, korespondencja, wycinki prasowe, zaproszenia, itp.)

Stanisław Fryze : Zbiór materiałów (notatki, korespondencja, wycinki prasowe, zaproszenia, itp.)

Open Access - Otwarty Dostęp - Otwarta Nauka

Open Access - Otwarty Dostęp - Otwarta Nauka

Structure

Publication structure:

 • Open Access - Otwarty Dostęp - Otwarta Nauka
  • Analysis of economic issues related to Open Access to scientific publications (2014)
  • Creative Commons: konsekwencje blokowania użycia komercyjnego (2014)
  • Czy można korzystać z utworów z nielegalnych źródeł? (2014)
  • Domena publiczna (2010)
  • Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego (2013)
  • Open Access - Otwarta Nauka (2010)
  • Otwarta nauka, czyli dobre praktyki uczonych (2013)
  • Otwarta nauka w Polsce 2014 : diagnoza (2014)
  • Otwarte czasopisma : zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych (2013)
  • Otwarte zasoby wiedzy : nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej (2011)
  • Otwarty dostęp (2014)
  • Otwarty dostęp do publikacji naukowych : kwestie prawne (2012)
  • Otwarty dostęp w instytucjach naukowych (2015)
  • Prawo autorskie i wolne licencje (2010)
  • Przewodnik po otwartej nauce (2009)
  • Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych (2014)
  • Udane projekty Open Access w Polsce (2013)
  • Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych (2011)
  • Wolne licencje w nauce : instrukcja (2013)
 
Korespondencja naukowa prof. Stanisława Fryze (1928-1935)

Korespondencja naukowa prof. Stanisława Fryze (1928-1935)

Structure

Publication structure:

 
Karty katalogowe z lat 1920-1939 ze zbiorów prof. Stanisława Fryze

Karty katalogowe z lat 1920-1939 ze zbiorów prof. Stanisława Fryze

70-lecie Politechniki Śląskiej : zbiór publikacji i materiałów z okresu 1945-2015

70-lecie Politechniki Śląskiej : zbiór publikacji i materiałów z okresu 1945-2015

Structure

Publication structure:

 • 70-lecie Politechniki Śląskiej : zbiór publikacji i materiałów z okresu 1945-2015
  • Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Politechniki Śląskiej (1945)
  • Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej : Regulamin korzystania ze zbiorów (1956)
  • Politechnika Śląska : 1945-1955 (1957)
  • Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej : Regulamin korzystania ze zbiorów (1958)
  • Kronika Politechniki Śląskiej Studium dla Pracujących w Katowicach X-cio lecie istnienia (1960)
  • Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego : 1945-1960 (1960)
  • Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach : Informator dla przemysłu Politechniki Śląskiej im. W. Pstrowskiego w Gliwicach (1960)
  • Dokumentacja prawna dzielnicy akademickiej (1963)
  • Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach (1964)
  • Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach : Informator dla przemysłu (1967)
  • Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach : 1945-1970 (1970)
  • Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach : Informator dla przemysłu (1973)
  • Wykaz patentów udzielonych w latach 1945-1972 na wynalazki pracowników Politechniki Śląskiej (1974)
  • Politechnika Śląska : XXX lat w służbie społeczeństwa (1975)
  • Tradycje ruchu studenckiego na Politechnice Śląskiej (1975)
  • Stan i rozwój kadry nauczycieli akademickich w Politechnice Śląskiej (1978)
  • Działalność naukowo-badawcza Politechniki Śląskiej w roku 1978 (1979)
  • Raport o działalności podstawowej Politechniki Śląskiej 1975-1981 (1981)
  • 40 lecie Politechniki Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach : informator (1984)
  • Politechnika Śląska 1945-1984 : 40 lat w służbie społeczeństwa (1985)
  • Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach : informator naukowy (1985)
  • Politechnika Śląska 1987/1988 (1988)
  • Wykaz patentów udzielonych w 1986 r. na rzecz Politechniki Śląskiej (1988)
  • Zestawienie ważniejszych osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych wdrożonych w gospodarce narodowej w latach 1985-1988 (1989)
  • The Silesian Technical University of Gliwice (1993)
  • Wykaz patentów udzielonych w 1991 i 1992 roku na rzecz Politechniki Śląskiej (1995)
  • Politechnika Śląska 50 lecie : 1945-1995 (1995)
  • Politechnika Śląska (1997)
  • Wykaz patentów udzielonych w latach 1997 i 1998 na rzecz Politechniki Śląskiej (1999)
  • Politechnika Śląska (2000)
  • Politechnika Śląska w rysunkach (2001)
  • Księga pamiątkowa : Pierwszy powojenny semestr Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 1945-1949 (2002)
  • Politechnika Śląska (2003)
  • The Silesian University of Technology (2003)
  • Politechnika Śląska w rysunkach (2004)
  • Politechnika Śląska : 60 lat (2005)
  • The Silesian University of Technology (2008)
  • Politechnika Śląska (2008)
  • The Silesian University of Technology (2008)
  • Politechnika Śląska (2009)
  • Księga tradycji Politechniki Śląskiej (2010)
  • Politechnika Śląska (2012)
  • Inwestycje dla przyszłości : Politechnika Śląska w Gliwicach (2013)
  • Politechnika Śląska w Gliwicach - 70 lat tradycji (2015)
  • 70 lat Geometrii Wykreślnej w Politechnice Śląskiej (2015)
  • Grzelak, Bogusław : Geneza Godła Politechniki Śląskiej (2016)