English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Gabzdyl, Wiesław : Pokład 510 w obszarze górniczym kopalni Kazimierz-Juliusz na tle rozwoju sedymentacji i litologii warstw siodłowych, jego budowa litologiczna i petrograficzna oraz niektóre własności fizykochemiczne (skrót)

Opening only publication edition...