polski   English  
 

Silesian University of Technology Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Monografia konferencyjna Badania Interdyscyplinarne w Architekturze 1

Publication structure:
 • Monografia konferencyjna Badania Interdyscyplinarne w Architekturze 1. Red. Beata Komar, Joanna Biedrońska, Anna Szewczenko. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Gliwice 2015
  • Tom 1, Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju
   • Niezabitowska, Elżbieta : Wprowadzenie
   • Niezabitowska, Elżbieta : Inter- i transdyscyplinarność architektury jako nauki
   • Pawłowska, Krystyna : Zagadnienia interdyscyplinarne w architekturze - wyzwanie teoretyczne, terminologiczne i metodologiczne
   • Radziewicz-Winnicki, Rafał : Wybrane zagadnienia wentylacji i jakości powietrza we wnętrzach w ujęciu historycznym na tle obowiązujących norm, aktów prawnych i systemów certyfikacji zrównoważonego budownictwa
   • Gradziński, Piotr : Cykl życia materiału w kształtowaniu architektury
   • Januszkiewicz, Krystyna : Projektowanie morfoekologiczne strategią dla efektywności i zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego
   • Świątek, Leszek : Negawaty, negatony, negahektary – problematyka dematerializacji architektury w środowisku zbudowanym
   • Zrałek, Maria : Czy rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta jest szansą poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty?
   • Biedrońska, Joanna : Osiedle ekologiczne jako model zrównoważonej społeczności
   • Jurasz, Jakub ; Mikulik, Jerzy : Hybrydowy układ zasilający budynek mieszkalny, wykorzystujący energię promieniowania słonecznego i wiatru
   • Runge, Jerzy : Modernizacja miejskiej przestrzeni mieszkaniowej złożonych układów osadniczych
   • Bartnicka, Małgorzata : Doświetlenie wnętrz mieszkalnych
   • Labus, Agnieszka : Środowisko mieszkaniowe wrażliwe na płeć na przykładzie Wiednia
   • Kucharczyk-Brus, Beata : Dopasowanie istniejącego zasobu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych do aktualnych potrzeb mieszkaniowych użytkowników w świetle badań eksperckich i partycypacyjnych
   • Dulińska, Barbara : Koncepcja smart city i metoda living lab na przykładzie helsińskiego osiedla Arabianranta
   • Komar, Beata : Place zabaw i siłownie zewnętrzne w przestrzeni wielkopłytowego osiedla mieszkaniowego – studia wybranych przypadków
   • Zaniewska, Hanka ; Dąbkowski, Norbert : Obserwacje zmian w mieszkalnictwie : zakres i metoda ciągłych badań interdyscyplinarnych
   • Kurkowska, Agnieszka : Istota indywidualnego projektowania domów
   • Dyk, Ewa : Reaktywacja lokalnej społeczności – badania przedprojektowe w programie rewitalizacji osiedli mieszkalnych z lat 50-80. XX wieku
   • Ostańska, Anna : Badania społeczne jako przyczynek do poprawy środowiska zbudowanego
   • Zawadzki, Jarosław : Rewitalizacja wielkiej płyty jako element poprawy warunków mieszkaniowychw dużych aglomeracjach miejskich