English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Kierat, Wojciech, 2000, Dokładność pomiaru małych prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniach za pomocą termoanemometrów
Found : 4
View:
1. 

Recenzja rozprawy doktorskiej: Kiełbasa, Jan

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Recenzja rozprawy doktorskiej: Parchański, Józef

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Opinia promotorska: Popiołek, Zbigniew

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Recenzja rozprawy doktorskiej: Witkowski, Andrzej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography