English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Systemy zarządzania wiedzą
Found : 58
View:
1. 

Nowak, Jerzy Stanisław. Red., 2005, Informatyka : strategie i zarządzanie wiedzą

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dylematy zarządzania projektem informatycznym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Informatyka w administracji

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Grabara, Janusz K. Red., 2005, Informatyka i współczesne zarządzanie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Bliźniuk, Grzegorz. Red., 2005, Informatyka i administracja

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Informatyka - ocena efektywności

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Strategie informatyzacji

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Górska Szkoła PTI

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Goliński, Michał. Red., 2005, Informatyka i efektywność systemów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Współczesne systemy informatyczne i ich zastosowania : praca zbiorowa

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Selected contemporary problems of information systems

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Informacja i komunikacja w logistce (2005)

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography