English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Found : 53
View:
1. 

Informatyka w administracji

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Grabara, Janusz K. Red., 2005, Informatyka i współczesne zarządzanie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rozwój zastosowań informatyki

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Informatyka w zarządzaniu logistyką

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zastosowania i wdrożenia systemów informatycznych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Bliźniuk, Grzegorz. Red., 2005, Informatyka i administracja

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Bliźniuk, Grzegorz. Red., 2005, Społeczeństwo informacyjne 2005

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Systemy informatyczne w administracji

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Informatyka - ocena efektywności

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Goliński, Michał. Red., 2005, Informatyka i efektywność systemów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

2008, Przegląd zastosowań informatyki

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2004

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Nowak, Jerzy Stanisław. Red., 2005, Informatyka : strategie i zarządzanie wiedzą

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Strategie informatyzacji

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography