English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Systemy informatyczne w administracji
Found : 36
View:
1. 

Informatyka w administracji

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Bliźniuk, Grzegorz. Red., 2005, Informatyka i administracja

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Informatyka w zarządzaniu logistyką

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Grabara, Janusz K. Red., 2005, Informatyka i współczesne zarządzanie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zastosowania i wdrożenia systemów informatycznych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rozwój zastosowań informatyki

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Górska Szkoła PTI

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Bliźniuk, Grzegorz. Red., 2005, Społeczeństwo informacyjne 2005

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Nowak, Jerzy Stanisław. Red., 2005, Informatyka : strategie i zarządzanie wiedzą

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Goliński, Michał. Red., 2005, Informatyka i efektywność systemów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Grabara, Janusz K. Red., 2002, Systemy informatyczne : zastosowania i wdrożenia 2002. T. 2

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kisielnicki, Jerzy. Red., 2004, Informatyka we współczesnym zarządzaniu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2004

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography