English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Chudek, Mirosław ; Zych, Jan : Rozkład osiadań i odkształceń pionowych w szybie przy różnych metodach eksploatacji filarów szybowych. Część II
Found : 24
View:
1. 

Chudek, Mirosław ; Zych, Jan : Rozkład osiadań i odkształceń pionowych w szybie przy różnych metodach eksploatacji filarów szybowych. Część I

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Piwowarski, Wiesław ; Niedojadło, Zygmunt : Wyznaczanie parametrów modelu przemieszczeń pionowych przy niepełnych wynikach obserwacji zjawiska deformacji górotworu w stanie nieustalonym

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Chudek, Mirosław : Deformacje masywu skalnego spowodowane podziemną eksplatacją złóż pokładowych zalegających poziomo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Słowo wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Duda, Zenon ; Kohutek, Zdzisław : O powłoce poślizgowej wielowarstwowej obudowy szybów

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Jawień, Mieczysław ; Magda, Roman : Głębokość eksploatacji jako czynnik ograniczający wielkość wydobycia kopalni

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Magda, Roman ; Muszyński, Witold : Zakres rzeczowy robót udostępniających złoże na dużych głębokościach dla wybranych modeli kopalń

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Aldorf, Josef ; Vojtasik, K. : Contribution on potential prediction of rock failure in the surroundings of long mine roadway in stratified rock mass

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Barchański, Bronisław : Wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem wyrobisk wielkogabarytowych na dużych głębokościach w kopalniach węgla (1400 m - 1500 m)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Bednarek, Marek ; Sieczkowski, Wacław : Analiza możliwości koncentracji produkcji w kopalniach eksploatujących złoża na dużych głębokościach na przykładzie kopalni "Halemba"

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Chmura, Kazimierz ; Suschka, Małgorzata ; Twardoch, Stefan : Wykorzystanie właściwości cieplnych skał wokół wyrobisk górniczych w aspekcie nowego spojrzenia na zjawiska tąpań

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Bobkowski, Grzegorz : Zmniejszenie stopnia zagrożenia tąpaniami pokładowymi poprzez wtłaczanie roztworów do pokładów na podstawie badań laboratoryjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Biernacki, Kazimierz ; Sułkowski, Józef : Wpływ wymiany ciepła między rurociągami zimnej wody a powietrzem na efektywność stosowania chłodnic powietrza

Find similar objects  |  Add to bibliography