English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Czuber, Włodzimierz ; Duchowski, Stanisław : Gaszenie palących się zwałów odpadów górnictwa węglowego
Found : 69
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Charakterystyka petrograficzna frakcji pylastej węgla na przykładzie KWK Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Refleksyjność witrynitu we wkładkach płonnych pokłaów węgla górnych warstw brzeżnych niecki jejkowickiej (GZW)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Duchowski, Stanisław ; Czuber, Włodzimierz : Likwidacja czynnych termicznie hałd niezbędnym składnikiem ochrony środowiska naturalnego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Paździora, Józef : Koncepcja modelu górniczego zagospodarowania i eksploatacji złoża LZW, z uwzględnieniem ochrony i kształtowania środowiska

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Lubina, Teodor ; Ordysiński, Zbigniew ; Rubinowski, Józef : Analiza wartości osiadań obliczonych grafikonami o różnym podziale radialnym i kątowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Oleksy, Stanisław ; Ordysiński, Zbigniew ; Pacha, Jacek : Wpływ zawilgocenia na spadek wytrzymałości piaskowców karbońskich z obszaru KWK "Jastrzębie"

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Pogonowski, Tadeusz : Metoda projektowania eksploatacji podziemnej złóż węgla kamiennego w filarach ochronnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Pogonowski, Tadeusz : Metoda oceny ekonomicznej eksploatacji górniczej w filarach ochronnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Sienkiewicz, Henryk : Ocena dokumentacji geologicznej dla prac projektowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Sienkiewicz, Henryk : Rodzaj i zakres badań geologicznych dla projektowania i budowy szybu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Kleta, Henryk ; Preidl, Wojciech ; Wojciechowski, Stanisław : Własności wytrzymałościowe materiałów modelowych w ujęciu reologicznym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography