English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Oleksy, Stanisław ; Ordysiński, Zbigniew ; Pacha, Jacek : Wpływ zawilgocenia na spadek wytrzymałości piaskowców karbońskich z obszaru KWK "Jastrzębie"
Found : 24
View:
1. 

Oleksy, Stanisław ; Pacha, Jacek : Określenie szerokości wspornika skalnego stopy szybowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Borecki, Marcin ; Kwaśniewski, Marek ; Oleksy, Stanisław : Ciśnienie deformacyjne górotworu jako ośrodka reologicznego dziedzicznego na obudowę wyrobiska korytarzowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwaśniewski, Marek ; Pacha, Jacek ; Oleksy, Stanisław : Wytrzymałość trójosiowa dwu mineralogiczno/diagenetycznych odmian drobno-średnioziarnistych piaskowców karbońskich Pniówek i Anna

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Paździora, Józef : Koncepcja modelu górniczego zagospodarowania i eksploatacji złoża LZW, z uwzględnieniem ochrony i kształtowania środowiska

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Lubina, Teodor ; Ordysiński, Zbigniew ; Rubinowski, Józef : Analiza wartości osiadań obliczonych grafikonami o różnym podziale radialnym i kątowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pogonowski, Tadeusz : Metoda projektowania eksploatacji podziemnej złóż węgla kamiennego w filarach ochronnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pogonowski, Tadeusz : Metoda oceny ekonomicznej eksploatacji górniczej w filarach ochronnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sienkiewicz, Henryk : Ocena dokumentacji geologicznej dla prac projektowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sienkiewicz, Henryk : Rodzaj i zakres badań geologicznych dla projektowania i budowy szybu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kleta, Henryk ; Preidl, Wojciech ; Wojciechowski, Stanisław : Własności wytrzymałościowe materiałów modelowych w ujęciu reologicznym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Głombik, Joachim ; Makiołka, Rudolf : Koncepcja wykonawstwa tuneli i komór na przykładzie robót górniczych hydroelektrowni Czorsztyn na Dunajcu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Glanowski, Mieczysław : Analiza metod określania obciążeń dla potrzeb projektowania obudów wyrobisk korytarzowych i komorowych LZW

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography