English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Puchała, Wojciech : Zagadnienie mechanizacji prac w strefie skrzyżowania ściany z chodnikiem przyścianowym
Found : 20
View:
1. 

Reich, Karol ; Skoczyński, Wojciech ; Sikora, Włodzimierz : Stan mechanizacji prac dołowych w kopalniach węgla kamiennego i podstawowe kierunki ich rozwoju

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Puchała, Wojciech [et al.] : Masa szybkowiążąca na bazie szkła wodnego i utwardzacza U-10 jako materiał ekwiwalentny

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dolipski, Marian ; Osadnik, Jan ; Sobota, Piotr : Zagadnienie rozdziału mocy silników napędowych w ścianowych przenośnikach zgrzebłowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Jaszczuk, Marek : Kryteria oceny skuteczności działania ścianowych kombajnowych systemów mechanizacyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sikora, Włodzimierz : Przyczyny degradacji urobku w ścianach produkcyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Tront, Alfred : Ocena struktury sortymentów urobku w aspekcie modelowych badań skrawalności i kruszalności węgli

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Chodura, Jerzy ; Siwiec, Jan : Optymalizacja niektórych parametrów wpływających na uziarnienie węgla urabianego kombajnami bębnowymi

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Koszelski, Jan : Badania modelu trójorganowego kombajnu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Giza, Tadeusz : Zależność prędkości posuwu kombajnu ścianowego i uziarnienia urobku od stanu ostrzy noży na organie urabiającym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Giza, Tadeusz : Badania wpływu stępienia noży promieniowych kombajnów bębnowych na energochłonność urabiania

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Giza, Tadeusz : Zależność siły i energii skrawania węgla od stanu ostrza noża

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Jaszczuk, Marek : Ocena efektywności wyróżnionych technologii urabiania kombajnem w świetle kryterium maksimum wydobycia dobowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Sobota, Piotr : Teoretyczne badania rozdziału mocy w wielosilnikowych przenośnikach zgrzebłowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dolipski, Marian [et al.] : Wyznaczenie przemieszczeń punktów mocowania segmentów zębatki bezcięgnowego mechanizmu posuwu kombajnu ścianowego systemu POLTRAK

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography