English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Puchała, Wojciech [et al.] : Masa szybkowiążąca na bazie szkła wodnego i utwardzacza U-10 jako materiał ekwiwalentny
Found : 34
View:
1. 

Puchała, Wojciech : Zagadnienie mechanizacji prac w strefie skrzyżowania ściany z chodnikiem przyścianowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Słowo wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Duda, Zenon ; Kohutek, Zdzisław : O powłoce poślizgowej wielowarstwowej obudowy szybów

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Jawień, Mieczysław ; Magda, Roman : Głębokość eksploatacji jako czynnik ograniczający wielkość wydobycia kopalni

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Jaszczuk, Marek : Kryteria oceny skuteczności działania ścianowych kombajnowych systemów mechanizacyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Reich, Karol ; Skoczyński, Wojciech ; Sikora, Włodzimierz : Stan mechanizacji prac dołowych w kopalniach węgla kamiennego i podstawowe kierunki ich rozwoju

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sikora, Włodzimierz : Przyczyny degradacji urobku w ścianach produkcyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Tront, Alfred : Ocena struktury sortymentów urobku w aspekcie modelowych badań skrawalności i kruszalności węgli

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Chodura, Jerzy ; Siwiec, Jan : Optymalizacja niektórych parametrów wpływających na uziarnienie węgla urabianego kombajnami bębnowymi

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Koszelski, Jan : Badania modelu trójorganowego kombajnu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Giza, Tadeusz : Zależność prędkości posuwu kombajnu ścianowego i uziarnienia urobku od stanu ostrzy noży na organie urabiającym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Giza, Tadeusz : Badania wpływu stępienia noży promieniowych kombajnów bębnowych na energochłonność urabiania

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography