English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Dolipski, Marian ; Osadnik, Jan ; Sobota, Piotr : Zagadnienie rozdziału mocy silników napędowych w ścianowych przenośnikach zgrzebłowych
Found : 21
View:
1. 

Sobota, Piotr : Teoretyczne badania rozdziału mocy w wielosilnikowych przenośnikach zgrzebłowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dolipski, Marian [et al.] : Wyznaczenie przemieszczeń punktów mocowania segmentów zębatki bezcięgnowego mechanizmu posuwu kombajnu ścianowego systemu POLTRAK

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dolipski, Marian [et al.] : Określenie wymaganych luzów w prowadniku dla kombajnu z bezcięgnowym mechanizmem posuwu systemu POLTRAK

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Jaszczuk, Marek : Kryteria oceny skuteczności działania ścianowych kombajnowych systemów mechanizacyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Puchała, Wojciech : Zagadnienie mechanizacji prac w strefie skrzyżowania ściany z chodnikiem przyścianowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Charakterystyka petrograficzna frakcji pylastej węgla na przykładzie KWK Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Refleksyjność witrynitu we wkładkach płonnych pokłaów węgla górnych warstw brzeżnych niecki jejkowickiej (GZW)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Reich, Karol ; Skoczyński, Wojciech ; Sikora, Włodzimierz : Stan mechanizacji prac dołowych w kopalniach węgla kamiennego i podstawowe kierunki ich rozwoju

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Sikora, Włodzimierz : Przyczyny degradacji urobku w ścianach produkcyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Tront, Alfred : Ocena struktury sortymentów urobku w aspekcie modelowych badań skrawalności i kruszalności węgli

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Chodura, Jerzy ; Siwiec, Jan : Optymalizacja niektórych parametrów wpływających na uziarnienie węgla urabianego kombajnami bębnowymi

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography