English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Spis treści
Found : 1449
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Basiaga, Jolanta : Model matematyczny rejonu torów na granicznej stacji przeładunkowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Janecki, Ryszard ; Rożnowski, Marek : Optymalizacja rozmieszczenia stacji i punktów ładunkowych w rejonie sieci kolejowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Starowicz, Wiesław ; Sroka, Wiesław : Możliwość zastosowania informatyki w operatywnej sprawozdawczości służby trakcji

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Marszałkowski, Bogdan : Planowanie adaptatywne w zakładzie transportu samochodowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kulas, Ilona : Funkcje spedycji w procesie współdziałania transportu z otoczeniem

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Janecki, Ryszard : Koncepcja modelu organizacji procesów ładunkowych w rejonie sieci kolejowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Surma, Szymon : Characteristic of railway connections between the agglomerations of Katowice and Rybnik

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography