English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Dydkowski, Grzegorz ; Tomanek, Robert : Kształtowanie wizerunku w transporcie miejskim na przykładzie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
Found : 49
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Surma, Szymon : Characteristic of railway connections between the agglomerations of Katowice and Rybnik

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Konieczny, Łukasz : Badania amortyzatorów hydraulicznych na zmodyfikowanym stanowisku indykatorowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Łazarz, Bogusław ; Peruń, Grzegorz : Identyfikacja modelu dynamicznego stanowiska do badań przekładni zębatych pracujących w układzie mocy krążącej

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Macioszek, Elżbieta : Pomiary i analiza rozkładów odstępów czasu pomiędzy pojazdami poruszającymi się po jezdni małego ronda

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Miros, Michał ; Hadryś, Damian : Naprawa powypadkowych części samochodów osobowych i ciężarowych z wykorzystaniem metod spawalniczych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Molecki, Adam : Określenie rozkładu czasu przejazdu odcinka swobodnego trasy tramwaju konwencjonalnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Sitarz, Marek ; Mańka, Adam ; Hełka, Andrzej ; Chruzik, Katarzyna : Trwałość systemu szyna - koło - klocek hamulcowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sobota, Aleksander : Analiza punktualności komunikacji zbiorowej na przykładzie wybranej linii autobusowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sroka, Rafał : Wpływ metody przetwarzania sygnału prędkości obrotowej silnika na dokładność określenia jej nierównmierności w cyklu roboczym silnika

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Surma, Szymon : Automatyczna redukcja prędkości w przypadku wystąpienia usterki semafora świetlnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Witaszek, Stanisław ; Posmyk, Andrzej : Właściwości tribologiczne kompozytów AIMC w warunkach eksploatacji silnika spalinowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Witaszek, Mirosław ; Witaszek, Kazimierz : Laboratoryjna ocena zużycia stali szynowej gatunku 900A przy suchym tarciu ślizgowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wojnar, Grzegorz : Zastosowanie ciągłej transformaty falkowej i rozkładu Wignera-Ville'a do wkrywania uszkodzeń kół o zębach śrubowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wojnar, Grzegorz : Wpływ sztywności sprzęgieł na siły dynamiczne w zazębieniu przekładni zębatej

Find similar objects  |  Add to bibliography