English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Łazarz, Bogusław ; Peruń, Grzegorz : Wpływ parametrów konstrukcyjnych na obciążenia elementów przekładni obiegowej
Found : 48
View:
1. 

Łazarz, Bogusław ; Peruń, Grzegorz : Identyfikacja modelu dynamicznego stanowiska do badań przekładni zębatych pracujących w układzie mocy krążącej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Łazarz, Bogusław ; Peruń, Grzegorz : Wpływ dokładności wykonania elementów na obciążenia łożysk przekładni obiegowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Łazarz, Bogusław ; Peruń, Grzegorz : Model dynamiczny stanowiska do badań przekładni zębatych pracujących w układzie mocy krążącej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wojnar, Grzegorz : Wpływ sztywności sprzęgieł na siły dynamiczne w zazębieniu przekładni zębatej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Surma, Szymon : Characteristic of railway connections between the agglomerations of Katowice and Rybnik

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Łazarz, Bogusław ; Peruń, Grzegorz : Minimalizacja nadwyżek dynamicznych w układach napędowych z przekładnią zębatą

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Filipczyk, Jan : Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych i stanu technicznego silnika na poziom emisji zanieczyszczeń

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kubica, Grzegorz : Badanie procesu spalania w silniku samochodu Opel Astra I 1,6 zasilanym sprężonym gazem ziemnym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wojnar, Grzegorz : Zastosowanie ciągłej transformaty falkowej i rozkładu Wignera-Ville'a do wkrywania uszkodzeń kół o zębach śrubowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wilk, Krystian ; Kobryń, Jarosław : Analiza możliwości wykorzystania uogólnienia zależności parametrów charakterystycznych od wybranych liczb kryterialnych podobieństwa do oceny procesu spalania paliwa w silniku FIAT 1100 MPI

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Flekiewicz, Marek : Studium eksperymentalne nad wykorzystaniem mieszaniny wodoru i metanu do napędu silników spalinowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Gardulski, Janusz : Zalety i wady metod diagnozowania amortyzatorów samochodów osobowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Madej, Henryk : Selekcja widmowa sygnałów drgań w diagnostyce silników spalinowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography