English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 3 = Nr 37 (1961)
Found : 2283
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Charakterystyka petrograficzna frakcji pylastej węgla na przykładzie KWK Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Refleksyjność witrynitu we wkładkach płonnych pokłaów węgla górnych warstw brzeżnych niecki jejkowickiej (GZW)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Fryczkowski, Erazm, 1961, Rozwój systemów wybierania grubych i stromych pokładów węgla

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Zarzycki, Maciej, 1961, Badanie zasilaczy tłokowych i obrotowych do hydraulicznego transportu węgla

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Chudek, Mirosław, 1961, Wyrobiska pionowe o średnicach większych od znormalizowanych średnic szybów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Nosowicz, Bogusław, 1961, Interferometr Jamina w adaptacji do pomiaru zawartości metanu w powietrzu kopalnianym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Dykacz, Roman, 1961, Kształtowanie się podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych w oddziałach o dużej i małej pracochłonności

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Kuhl, Jan, 1961, Ławicowy syderyt ilasty z warstw orzeskich w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography