English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport
Found : 2781
View:
1. 

Surma, Szymon : Characteristic of railway connections between the agglomerations of Katowice and Rybnik

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Od Autorów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Contents

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spisy treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ubysz, Aleksander : Opracowanie na bazie gazoliny stabilizowanej paliw do silników ZI

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Reiman, Mieczysław : Motywacyjne aspekty modelowania systemu obsługiwania pojazdów samochodowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Filipczyk, Jan ; Sendyka, B. : Wybrane aspekty możliwości symulacji pracy gaźnika

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Flekiewicz, Marek ; Furyk, Andrzej : Analiza czynników oddziałujących na zużycie paliwa przez samochody eksploatowane w ruchu miejskim

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Maćkowski, Jacek : Wpływ sposobu eksploatacji na zużycie paliwa przez pojazdy samochodowe

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Flekiewicz, Marek ; Maćkowski, Jacek : Próba określenia cyklu jezdnego odzwierciedlającego warunki ruchu w Katowicach

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Maćkowski, Jacek : Określanie ilości składników spalin podczas spalania mieszanek bogatych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Maćkowski, Jacek : Wpływ dodatku metanu na sprawność silnika spalinowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Maciejna, Barbara : Analiza i ocena wybranych form zamkniętych przewozów pracowniczych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography