English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 3 = Nr 829 (1986)
Found : 2782
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Figlus, Tomasz : Diagnozowanie luzów zaworowych silników spalinowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przybylski, Józef ; Dykier, Marek : Perspektywy stosowania paliw gazowych w transporcie samochodowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Hat-Garncarz, Grażyna : O możliwościach wykorzystania transportu hydraulicznego do wywozu węgla z obszaru Górnego Śląska

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Janecki, Ryszard : Wykorzystanie metod grafowych do topologicznej analizy sieci komunikacji miejskiej na przykładzie niektórych miast aglomeracji GOP-u

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Maćkowski, Jacek : Próba wykorzystania metod wibroakustycznych do oceny prawidłowości doboru nastawów regulacyjnych silników spalinowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kordziński, Czesław ; Reiman, Mieczysław ; Sendyka, Bronisław ; Trajdos, Henryk : Analiza hałasu w komorze spalania silnika o zapłonie iskrowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Janecki, Ryszard : Wymagania techniczne i eksploatacyjne stawiane niektórym elementom procesów ładunkowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Basiaga, Jolanta : Model symulacyjny rejonu torów na granicznej stacji przeładunkowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Majchrowska, Ewa : Optymalizacja współpracy stacji osobowej z rejonem postojowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Fidrych, Zbigniew ; Gawroński, Ryszard : Niektóre problemy energochłonności skumulowanej w transporcie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Grajnert, Jacek : Ocena stateczności rozwiązań modelu współpracy obieraka prądu z siecią trakcyjną

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Krawiec, Stanisław : Długość przelotu sieci trakcyjnej na terenach objętych wpływami szkód górniczych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Konieczny, Roman : Współpraca dynamiczna odbieraka prądu z siecią trakcyjną w rejonie szkód górniczych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography