English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 29 = Nr 218 (1968)
Found : 2230
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Charakterystyka petrograficzna frakcji pylastej węgla na przykładzie KWK Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Refleksyjność witrynitu we wkładkach płonnych pokłaów węgla górnych warstw brzeżnych niecki jejkowickiej (GZW)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Soja, Józef, 1967, Intensyfikacja wydobycia i wydajności kopalń węgla kamiennego : (Skrót)

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Chmura, Kazimierz, 1968, Przewodność cieplna skał i węgli górnośląskiego karbonu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Nawrocki, Jerzy : Analityczne określanie zdolności odwadniania węgla w wirówce NAEL

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Podgórski, Kazimierz : Badanie modeli górotworu w trójosiowym stanie napięcia

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Liberus, Zygfryd : Samowzbudne źródło zasilania napędu synchronicznego maszyn wyciągowych frekwencją obniżoną

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Chudek, Mirosław : Teoretyczno-graficzne obliczanie odkształcenia się warstw skalnych i naprężeń nad wyrobiskiem ścianowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Szczepaniak, Zenon : Obliczanie górniczych obudów murowych o kształcie owalnym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Chudek, Mirosław ; Pach, Andrzej ; Olaszowski, Włodzimierz : Analiza stanu naprężeń i deformacji skał w otoczeniu wyrobisk korytarzowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Gabzdyl, Wiesław : Badania granulometryczne piaskowców karbońskich z kopalni Jastrzębie (Rybnicki Okręg Węglowy)

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography