English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 12 = Nr 124 (1964)
Found : 2004
View:
1. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Jokiel, Mieczysław : Przyczynek do zagadnienia współpracy obudowy szybowej z górotworem

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Podgórski, Kazimierz : Przyczynek do zagadnienia wybierania grubych pokładów węgla w filarach ochronnych szybów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Parysiewicz, Witold : Przyczyny tąpań

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kapuściński, Tadeusz : Charakterystyka technologiczna noworudzkiego łupku ogniotrwałego na tle profili litologicznych eksploatowanych ław łupku ogniotrwałego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Chmura, Kazimierz : Występowanie talku w rejonie Wir na Dolnym Śląsku oraz możliwości wykorzystania jego w przemyśle

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Gabzdyl, Wiesław : Przejawy metamorfizmu kontaktowego na kopalni Jastrzębie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Krasucki, Florian : Określenie podstawowych kryteriów bezpieczeństwa rażenia prądem elektrycznym w podziemiach kopalń

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zarański, Tadeusz : Dopuszczalne obciążenie silników trakcyjnych przy pracy pod ziemią

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Krasucki, Florian : Porównanie ekonomiczno-ruchowe lokomotyw stosowanych w podziemiach kopalń

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Chycki, Marian : Elektryczny analog belki na sprężystym podłożu i jego zastosowanie do obliczeń wytrzymałościowych płaszcza bębna maszyny wyciągowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Orlacz, Jan : Regulatory ciśnień w hamulcach maszyn wyciągowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dyskusja na Seminarium Katedry Przeróbki Mechanicznej Kopalin. Komunikat

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Antoniak, Jerzy : Sprężyste przemieszczenie liny na łuku opasania

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography