English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 17 = Nr 151 (1966)
Found : 2240
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Charakterystyka petrograficzna frakcji pylastej węgla na przykładzie KWK Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Refleksyjność witrynitu we wkładkach płonnych pokłaów węgla górnych warstw brzeżnych niecki jejkowickiej (GZW)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Nawrocki, Jerzy, 1966, Analityczno-empiryczne określenie prędkości materiału na sicie dla różnych przesiewaczy z uwzględnieniem wilgoci, ciężaru właściwego i grubości warstwy materiału

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Pakleza, Jerzy : Ugięcie dynamiczne taśmy przenośników taśmowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Parysiewicz, Witold : Tąpania pokładowe i spągowe

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Pakleza, Jerzy : Wpływ błędów wykonania na rozkład naciągów lin w wyciągu dwulinowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Nowak, Zygfryd : O pozornej anomalii przepływu cieczy w hydrocyklonie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Chudek, Mirosław : Strzelanie wstrząsowe jako jeden ze sposobów prowokowania odprężeń w pokładach tapiących

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Chycki, Marian : Przyczynek do teorii przesiewaczy wibracyjnych z giętkimi elementami nośnymi

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Nawrocki, Jerzy : Przyczynek do określenia powierzchni przesiewaczy nożowo-płytkowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography