English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 38 = Nr 249 (1969)
Found : 1987
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Jokiel, Mieczysław : Przyczynek do zagadnienia współpracy obudowy szybowej z górotworem

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kozdrój, Marian ; Warchoł, Stanisław : Efektywność ekonomiczna szybko rentujących się inwestycji ruchowych w aspekcie modernizacji lub rekonstrukcji zakładów górniczych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kozdrój, Marian ; Drzęźla, Bernard ; Gazda, Władysław ; Pogonowski, Tadeusz : Optymalne parametry wyrobisk korytarzowych z uwzględnieniem rachunku aktualizacji nakładów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Miliczek, Edmund ; Drzęźla, Bernard ; Gazda, Władysław ; Kozdrój, Marian ; Krzywdziński, Stanisław ; Nowak, Stanisław ; Pogonowski, Tadeusz : Nowe kierunki w zarządzaniu ruchem kopalni. Cz. 1. Podstawy automatyzacji zarządzania przedsiębiorstwem górniczym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Gazda, Władysław ; Kozdrój, Marian ; Drzęźla, Bernard ; Krzywdziński, Stanisław ; Miliczek, Edmund ; Nowak, Stanisław ; Pogonowski, Tadeusz : Nowe kierunki w zarządzaniu ruchem kopalni. Cz. 2. Organizacja wewnętrzna kopalni kompleksowo zautomatyzowanej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nowak, Stanisław ; Kozdrój, Marian ; Drzęźla, Bernard ; Gazda, Władysław ; Krzywdziński, Stanisław ; Miliczek, Edmund ; Pogonowski, Tadeusz : Nowe kierunki w zarządzaniu ruchem kopalni. Cz. 3. Urządzenia do automatyzacji zarządzania przedsiębiorstwem górniczym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Sitko, Włodzimierz ; Kozdrój, Marian ; Stachowicz, Jan ; Musioł, Norbert : Wpływ mechanizacji i koncentracji przodkowej na pracochłonność pozaprzodkową w kopalniach Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sitko, Włodzimierz ; Kozdrój, Marian ; Polok, Bonawentura ; Gazda, Władysław : Organizacja gospodarki zapalnikami elektrycznymi stosowanymi w przemyśle węglowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Gazda, Władysław ; Miliczek, Edmund ; Kozdrój, Marian ; Nowak, Stanisław ; Orzechowski, Henryk ; Sitko, Włodzimierz : Obieg informacji w kopalni zautomatyzowanej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sitko, Włodzimierz ; Kozdrój, Marian ; Krzywdziński, Stanisław : Zasady numeracji pracowników kopalń

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Karbownik, Andrzej ; Kosiński, Zdzisław : Projektowanie układu wyrobisk udostępniających pokłady na poziomie wydobywczym kopalni z wykorzystaniem programu Auto CAD

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szuścik, Walery : Badania zmian naprężeń pionowych w pokładzie przed frontem ściany

Find similar objects  |  Add to bibliography