English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 56 = Nr 367 (1973)
Found : 2215
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Charakterystyka petrograficzna frakcji pylastej węgla na przykładzie KWK Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Refleksyjność witrynitu we wkładkach płonnych pokłaów węgla górnych warstw brzeżnych niecki jejkowickiej (GZW)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Chudek, Mirosław ; Drzęźla, Bernard ; Olaszowski, Włodzimierz : Metoda określania deformacji górotworu przy eksploatacji górniczej według teorii całkowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Gabzdyl, Wiesław ; Hanak, Bronisława : Badania zdolności refleksyjnej egzynitowych węgli gazowych z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Podgórski, Kazimierz ; Barabas, Janusz ; Stałęga, Stanisław : Konstrukcja upodatnionej obudowy szybu na wpływy eksploatacji górniczej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Janiczek, Stanisław : Zwały kopalnictwa węglowego jako naturalne źródło zagrożenia korozyjnego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Chwała, Stanisław ; Kurczabiński, Zygmunt ; Straś, Józef : Sposób korzystania z metody elementów skończonych w zagadnieniach budownictwa podziemnego kopalń

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Folwarczny, Bronisław ; Spałek, Jacek : Badania tarcia powierzchni smarowanych smarami plastycznymi z dodatkiem dwusiarczku molibdenu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Kozłowski, Bolesław ; Piotrowicz, Jerzy : Kompleksowa kontrola metanu w pokładach niemetanowych kopalń węgla kamiennego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Chodyniecka, Lidia : Badania petrograficzne porfiru z Orleja oraz produktów jego przeobrażeń

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Zygmunt, Jerzy ; Kempski, Waldemar ; Marek, Brunon : Statyczny przemiennik liczby faz źródła prądu przemiennego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography