English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 60 = Nr 403 (1974)
Found : 2177
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Jokiel, Mieczysław : Przyczynek do zagadnienia współpracy obudowy szybowej z górotworem

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Karbownik, Andrzej ; Kosiński, Zdzisław : Projektowanie układu wyrobisk udostępniających pokłady na poziomie wydobywczym kopalni z wykorzystaniem programu Auto CAD

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Szuścik, Walery : Badania zmian naprężeń pionowych w pokładzie przed frontem ściany

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Szczepaniak, Zenon ; Urbańczyk, Jan : Zagadnienie projektowania szerokości filarów oporowych między wyrobiskami górniczymi z uwzględnieniem ich współpracy z warstwami nadległymi

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zych, Jan ; Strzałkowski, Piotr ; Karchniwy, Andrzej : Możliwości zwiększenia dokładności prognozowania wpływów eksploatacji i ich ocena na przykładzie wybranych linii obserwacyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Hałat, Włodzimierz ; Kicki, Jerzy : Wpływ jakości podsadzki na wielkość stref zniszczenia górotworu wokół wyrobisk w systemie eksploatacji grubego złoża rud miedzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Jokiel, Mieczysław ; Kokot, Bogdan : Naprawy i wzmocnienia betonowych obudów szybowych za pomocą betonu poliestrowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Mandžić, Enver H. ; Jeremic, Michael L. : Rock salt mass creep around the large horizontal opening

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Mansurov, V. A. ; Medvedev, V. N. : Povedenie gornyh porod na bolʹših glubinah

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Mnich, Stanisław : Przemieszczenia i deformacje górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej w świetle badań na numerycznym modelu blokowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Perek, Jan ; Rułka, Kazimierz ; Sawka, Bohdan : Zmodernizowane stanowisko do badań w skali naturalnej stalowych obudów odrzwiowych z zastosowaniem obciążeń statycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Polus, Marian ; Walaszczyk, Jan : Prognozowanie skutków eksploatacji wielopokładowej w KWK Zabrze-Bielszowice

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Staroń, Tadeusz : Zasięg strefy zniszczenia górotworu nad zrobami poeksploatacyjnymi w świetle rozważań teoretycznych

Find similar objects  |  Add to bibliography