English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 60 = Nr 403 (1974)
Found : 2191
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Charakterystyka petrograficzna frakcji pylastej węgla na przykładzie KWK Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Refleksyjność witrynitu we wkładkach płonnych pokłaów węgla górnych warstw brzeżnych niecki jejkowickiej (GZW)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Borecki, Marcin : Problemy rozwoju technologii górniczej na dużych głębokościach eksploatacji

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Kozdrój, Marian ; Parysiewicz, Stanisław ; Kozdrój, Kazimierz Kasper : Prognozy wydajności pracy w górnictwie węgla kamiennego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Krasucki, Florian : Wpływ wilgoci na niektóre właściwości organicznych materiałów elektroizolacyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Kuczyński, Jerzy ; Szuścik, Walery : Analiza techniczno-wytrzymałościowa wzmocnienia stropnic stalowo-członowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Kot, Antoni : Statystyczne badania zależności wielkości strat węgla kamiennego od parametrów górniczo-geologicznych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Drzęźla, Bernard : O pewnej możliwości zastosowania rachunku wariacyjnego do optymalizacji kształtów kolan rur podsadzkowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography