English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 65 = Nr 404 (1974)
Found : 1997
View:
1. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Gil, Henryk : Matematyczne ujęcie procesu odprężania górotworu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Czypionka, Sebastian : Określenie rozkładu przemieszczeń i naprężeń w górotworze pofałdowanym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Krzemień, Stanisław : Klasyfikacja akcji ratunkowych w przypadku wystąpienia zagrożeń wodnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kot, Antoni : Problemy kryteriów obliczania zasobów przemysłowych węgla kamiennego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Drzęźla, Bernard : Ruchy górotworu nad eksploatowanym pokładem w świetle przybliżonego rozwiązania równań teorii sprężystości

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Motyczka, Antoni : Badania laboratoryjne nad określeniem naturalnej skłonności do tąpań wybranych pokładów grupy 500

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Frycz, Andrzej ; Sułkowski, Józef : Kryterium wyboru metod cyklowych lub węzłowych obliczania kopalnianych sieci wentylacyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Frycz, Andrzej ; Kropsz, Krystian : Zależność współczynnika oporu wyrobisk bez obudowy od liczby Reynoldsa

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Chudek, Mirosław : Słowo wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Jokiel, Mieczysław : Przyczynek do zagadnienia współpracy obudowy szybowej z górotworem

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zych, Jan ; Strzałkowski, Piotr ; Karchniwy, Andrzej : Możliwości zwiększenia dokładności prognozowania wpływów eksploatacji i ich ocena na przykładzie wybranych linii obserwacyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography