English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 81 = Nr 548 (1977)
Found : 536
View:
1. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wojnarowski, Józef : Zastosowanie grafów i liczb strukturalnych w badaniu drgań górniczych maszyn wyciągowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wojnarowski, Józef ; Meder, Andrzej : O numerycznym modelowaniu drgań wieloliniowych górniczych układów wyciągowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Klich, Adam ; Wójcik, Marian ; Białas, Stanisław : Modelowanie mechaniczne urządzeń wyciągowych dla analizy procesu awaryjnego hamowania

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wojnarowski, Józef ; Tejszerska, Dagmara : Modelowanie wieloliniowych układów wyciągowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Opolski, Tadeusz ; Niedbał, Robert : Niezawodność hamulców szczękowych maszyn wyciągowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wojnarowski, Józef ; Karp, Janusz : Wpływ zmiany momentu odkrętnego na własności reologiczne lin wyciągowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nadolski, Władysław ; Pielorz, Amalia : Badanie przemieszczeń i odkształceń w wybranych elementach maszyn górniczych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Szklarski, Ludger ; Zając, Mieczysław ; Dziadecki, Aleksander : Modelowanie napędu maszyny wyciągowej z uwzględnieniem sprężystości liny

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Koszelski, Jan : Wpływ wykładziny ciernej na obciążenie powłoki wieloliniowego koła pędnego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Liberus, Zygfryd ; Kalinowski, Krystian : Problemy optymalizacji momentu dynamicznego maszyny wyciągowej szybu głębokiego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Muszyńska, Agnieszka ; Radziszewski, Bogusław ; Zaleski, Andrzej : Warunki równowagi dynamicznej hamulca ciernego maszyny wyciągowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Olszewska, Krystyna : Niezawodność układu automatycznej regulacji kopalnianej maszyny wyciągowej w oparciu o dane eksploatacyjne

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rżysko, Jerzy ; Linke, Witold ; Olszewski, Jan : Kryteria doboru funkcji przybliżonych służących do budowy modelu dyskretnego drgań podłużnych liny wyciągowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wojnarowski, Józef ; Świder, Jerzy : Wyznaczanie funkcji podatności dynamicznej górniczej maszyny wyciągowej metodą grafów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography