English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 83 = Nr 551 (1977)
Found : 1007
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Charakterystyka petrograficzna frakcji pylastej węgla na przykładzie KWK Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Refleksyjność witrynitu we wkładkach płonnych pokłaów węgla górnych warstw brzeżnych niecki jejkowickiej (GZW)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Strzemiński, Janusz : Kierunki rozwoju automatyzacji ścian

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Antoniak, Jerzy ; Paritny, Ryszard ; Tomski, Lech : Synteza konstrukcji obudów osłonowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Antoniak, Jerzy ; Kadłucki, Aleksander ; Tomski, Lech : Początkowe ugięcie stojaka hydraulicznego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Folwarczny, Bronisław ; Spałek, Jacek : Poprawa trwałości uzębienia przekładni maszyn górniczych poprzez modyfikację zarysu zębów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Szuścik, Walery ; Kuczyński, Jerzy : Sposoby badań stropnic i spągnic obudów zmechanizowanych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Szuścik, Walery ; Radzik, Bronisław : Metoda określania stałych materiałowych materiałów ortotropowych w oparciu o tensometryczne badania próbek prostopadłościennych, ściskanych jednokierunkowo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Szuścik, Walery ; Koślacz, Kazimierz : Projektowanie stropnic typu belkowego obudów zmechanizowanych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Dolipski, Marian [et al.] : Wymuszone nabieganie łańcucha ogniwowego na koło gniazdowe

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Kuczyński, Jerzy : Projektowanie stropnic i spągnic płytowych obudów zmechanizowanych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography