English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 84 = Nr 554 (1978)
Found : 945
View:
1. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Jokiel, Mieczysław : Przyczynek do zagadnienia współpracy obudowy szybowej z górotworem

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kozdrój, Marian ; Gruca, Przemysław : Badania nad systemem regulacji zapasów w PGMiT "Transmag"

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wisiaszczew, Władimir ; Gawrilenko, Walentin ; Żukian, Bogdan : Metodyka wyznaczania normatywów remontowych kombajnów i prognozowania miesięcznej wielkości wydobycia ze ścian kombajnowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Potocki, Czesław ; Czabanka, Joachim : Symulacja w zarządzaniu procesami produkcyjnymi

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kroczek, Gerard ; Kozdrój, Marian : Empiryczna próba doboru osób dozoru w kopalni przy pomocy programowania dynamicznego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przybyła, Henryk : Wpływ warunków górniczo-geologicznych na wyniki produkcyjne ścian kombajnowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Musioł, Norbert : Dynamika zmian struktury zużycia materiałów w górnictwie węglowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sosna, Adolf [et al.] : Elektroniczny system planowania i sprawozdawczości z realizacji napraw szkód górniczych "System ESSG"

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Chowaniec, Jerzy : Metoda optymalnego rozdziału planowych zadań produkcyjnych dla wydobywczych jednostek gospodarczych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kozdrój, Marian ; Gruca, Przemysław : Gospodarowanie zasobami ludzkimi w kopalniach

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Karbownik, Andrzej ; Kosiński, Zdzisław : Projektowanie układu wyrobisk udostępniających pokłady na poziomie wydobywczym kopalni z wykorzystaniem programu Auto CAD

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Szuścik, Walery : Badania zmian naprężeń pionowych w pokładzie przed frontem ściany

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szczepaniak, Zenon ; Urbańczyk, Jan : Zagadnienie projektowania szerokości filarów oporowych między wyrobiskami górniczymi z uwzględnieniem ich współpracy z warstwami nadległymi

Find similar objects  |  Add to bibliography