English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 86 = Nr 557 (1978)
Found : 830
View:
1. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Błaszczyński, Stanisław ; Steinhoff, Janusz ; Sobel, Piotr : Fluidalne wzbogacanie drobnoziarnistych węgli w ośrodku wodnym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Błaszczyński, Stanisław ; Kurzyca, Mirosław ; Bagieła, Barbara : Wykorzystanie separacji elektrostatycznej do uzyskania niskopopiołowych koncentratów węglowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Błaszczyński, Stanisław ; Olas, Aleksander ; Świerkot-Kopała, Anna : Odsiarczanie węgla w hydrocyklonie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kraus, Walter ; Nawrocki, Jerzy : Analiza efektów przesiewania na podstawie nomogramu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Białas, Jerzy ; Nawrocki, Jerzy : Niektóre uwagi o stosowalności technologicznych wskaźników oceny wyników rozdrabniania

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Piecuch, Tadeusz : Rachunek optymalizacyjny wydajności procesu filtracji próżniowej mułów węglowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kalinowski, Krystian ; Krasucki, Florian : Wybór funkcji identyfikującej nadawę dla automatycznego sterowania procesem wzbogacania węgla

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Winiewski, Jerzy Józef : Prognozowanie wzbogacalności i zanieczyszczenia skałą płonną węgla surowego projektowanej kopalni Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Martyniak, Jerzy : Możliwości określenia dokładności metody oznaczania zawartości piasku w węglu za pomocą pomiarów wagowych i warunki ich przeprowadzania

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Jur, Henryk ; Kozdrach, Włodzimierz : Zastosowanie młynów udarowych z obiegiem pneumatycznym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Chudek, Mirosław : Słowo wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Jokiel, Mieczysław : Przyczynek do zagadnienia współpracy obudowy szybowej z górotworem

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography