English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 87 = Nr 558 (1978)
Found : 1071
View:
1. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kot, Antoni ; Trzcionka, Piotr : Metoda wartościowej oceny strat w zasobach złóż węgla kamiennego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dziura, Tadeusz ; Zapotocki, Andrzej : Analiza współczynników wykorzystania zasobów złóż rud Zn-Pb

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Krzyżowski, Adam : Wpływ prędkości wybierania na rozkład przemieszczeń pionowych, odkształceń i naprężeń w górotworze przy czynnym froncie eksploatacji

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Gil, Henryk ; Czypionka, Sebastian ; Białek, Jan : Określenie izolinii deformacji i naprężeń w górotworze wywołanych eksploatacją górniczą przy wykorzystaniu elektronicznej techniki obliczeniowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Gil, Henryk ; Czypionka, Sebastian : Określenie bezpiecznej ustępliwości frontów bliźniaczych ścian z uwagi na zagrożenie tąpaniami

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Drzęźla, Bernard ; Mendecki, Aleksander : Nowe metody poziomej lokalizacji ognisk wstrząsów górotworu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Goszcz, Antoni : Przyczyny występowania podwyższonych naprężeń w otoczeniu uskoków normalnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Świdziński, Adam : Charakterystyka głównych czynników wpływających na możliwość zaistnienia wyrzutów węgli, gazów i skał

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Białek, Jan : Algorytm wyznaczania wskaźników deformacji przestrzennej dynamicznej niecki osiadania

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Drzęźla, Bernard : Zastosowanie ETO do wyznaczania parametrów opisujących nieckę obniżeniową wywołaną eksploatacją pokładów nachylonych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kot, Antoni : Wyznaczanie filarów ochronnych w pokładach nachylonych i stromych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Trzcionka, Piotr : Wyniki badań przyczyn i wielkości strat w zasobach węgla kamiennego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography