English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 93 = Nr 590 (1979)
Found : 625
View:
1. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Orlacz, Jan : Zastosowanie wskaźników trwałości i niezawodności do oceny jakości systemów maszynowych w górnictwie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Skoczyński, Wojciech : Przegląd przedsięwzięć naukowo-technicznych poprawiających trwałość i niezawodność maszyn górniczych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wolny, Genowefa ; Siwek, Witold : Niezawodność i trwałość górniczej elektrycznej aparatury łączeniowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spałek, Jacek ; Skoć, Antoni ; Maj, Józef : Trwałość eksploatacyjna łożysk tocznych przekładni zębatych maszyn górniczych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Tomczyk, Zbigniew ; Wasilewicz, Marta : Planistyczno-ewidencyjny podsystem informatyczny odnowy maszyn podstawowych w górnictwie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Tomczyk, Zbigniew ; Wasilewicz, Maria : Planistyczno-ewidencyjny podsystem informatyczny odnowy maszyn podstawowych w górnictwie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Niedbał, Robert W. : Organizacja badań eksploatacyjnych systemów transportu pionowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Łętkowski, Jerzy : Optymalizacja procesu remontowego dużych maszyn górniczych z zastosowaniem techniki modelowania symulacyjnego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Mikuła, Stanisław : Konstrukcyjne i technologiczne metody poprawy trwałości roboczych cięgien łańcuchowych maszyn górniczych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Niedbał, Robert W. : Trójstanowy proces eksploatacji układów hamulcowych maszyn wyciągowych z napędem asynchronicznym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Skoć, Antoni : Zagadnienia poprawy trwałości stopnia stożkowego przekładni zębatych stosowanych w napędach maszyn górniczych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Spałek, Jacek : Problemy trwałości powierzchniowej węzłów tarciowych maszyn górniczych w świetle teorii elastohydrodynamicznego smarowania

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zipser, Janusz ; Weiss, Helmut : Możliwości zwiększenia żywotności łańcuchów gąsienicowych i naczyniowych podstawowych maszyn odkrywkowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Mantorski, Zbigniew : Awaryjność silników napędzających przenośniki dołowe

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography