English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 95 = Nr 594 (1979)
Found : 895
View:
1. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Strzemiński, Janusz : Propozycja ujednolicenia klasyfikacji ścianowych obudów zmechanizowanych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Antoniak, Jerzy : Perspektywy zastosowania w górnictwie węglowym transportu rurowego pneumatycznego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rynik, Jan : Mechanizm posuwu kombajnów węglowych z bezpiecznym prowadzeniem łańcucha pociągowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rynik, Jan ; Sobota, Piotr : Wpływ rozdziału obciążenia silników na wielkość napięć w łańcuchu strugowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Szuścik, Walery : System wytrzymałościowego projektowania ścianowych obudów zmechanizowanych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Czaplicki, Jacek : Analiza niezdatności obiektu w procesie odnowy o skończonym czasie odnowy

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kostrzewa, Henryk ; Brodziński, Sławomir : Badania eksperymentalne zwisu taśmy przenośnikowej o ułożeniu nieckowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kostrzewa, Henryk ; Brodziński, Sławomir : Parametry hamowania przenośników taśmowych stosowanych w górnictwie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Spałek, Jacek ; Siódmok, Jan : Problemy określenia stanu termicznego górniczych przekładni zębatych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Carbogno, Alfred ; Konieczny, Stefan : Badanie liny wyrównawczej okrągłej trzywarstwowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dolipski, Marian : Zazębienie wielorakie napędowego koła gniazdowego z łańcuchem ogniwowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Dolipski, Marian : Siły dynamiczne w łańcuchu zgrzebłowym wywołane wymuszeniem kinematycznym napędowego koła gniazdowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Giza, Tadeusz ; Jaszczuk, Marek ; Sobota, Piotr : Metodyka określania maksymalnych nacisków kombajnu chodnikowego na spąg

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Giza, Tadeusz ; Jaszczuk, Marek ; Sobota, Piotr : Metodyka określania stateczności kombajnów chodnikowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography