English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 109 = Nr 682 (1981)
Found : 2230
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Charakterystyka petrograficzna frakcji pylastej węgla na przykładzie KWK Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Refleksyjność witrynitu we wkładkach płonnych pokłaów węgla górnych warstw brzeżnych niecki jejkowickiej (GZW)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Zmysłowski, Tadeusz : Modernizacja części mechanicznej maszyn wyciągowych z napędem asynchronicznym

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Chudek, Mirosław : Model górotworu podatnego na zapadliska

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Chudek, Mirosław ; Wachelka, Leszek : Teoretyczne podstawy współpracy metalowych stojaków z górotworem w wyrobisku ścianowym podczas drgań stropu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Janiczek, Stanisław ; Boryczko, Jan ; Majchrzak, Ryszard : Mineralne kompozyty na osnowie aktywizowanych popiołów lotnych w technice górniczej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Podgórski, Kazimierz ; Kleta, Henryk : Określanie stanu naprężenia w masywie skalnym przy uwzglęnieniu ruchów górotwórczych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Małoszewski, Józef : Zasady określania obciążeń przy projektowaniu obudów kapitalnych wyrobisk korytarzowych i komorowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Krasucki, Florian : O niezawodności układu elektroenergetycznego kopalni węgla kamiennego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography