English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 118 = Nr 730 (1983)
Found : 428
View:
1. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Cichowski, Edward : Analiza pracy dozownika dyfuzyjnego z wymuszoną konwekcją

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Jaromin, Marian : Wpływ pracy kombajnu chodnikowego na warunki klimatyczne panujące w strefie przodka ślepego wyrobiska korytarzowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Gil, Henryk ; Świdziński, Adam : Analityczny sposób określania zagrożenia wyrzutowego w wyrobiskach korytarzowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kozłowski, Bolesław : Metanonośność pokładów podebranych i nadebranych w wyniku eksploatacji

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Szczurowski, Adam : Metoda badania wypadków

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Cichowski, Edward : Zwalczanie zagrożenia pyłowego przy kombajnach ścianowych przez zraszanie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Godlewska-Lipa, Wacława ; Mrozowska, Joanna : Wstępne badania nad bakteriami utleniającymi metan

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pachla, Barbara : Badania porównawcze metod pomiarowych stężenia zapylenia powietrza kopalnianego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Świdziński, Adam : Zastosowanie metod geofizycznych w prognozowaniu wyrzutów gazów i skał

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Uliasz, Józef : Zobojętnianie dwutlenkiem węgla wybuchowych właściwości mieszanin gazów palnych z powietrzem

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Uliasz, Józef : Wybuchowość prostych i złożonych mieszanin gazów palnych z powietrzem oznaczana eksplozymetrem

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Jokiel, Mieczysław : Przyczynek do zagadnienia współpracy obudowy szybowej z górotworem

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography