English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 134 = Nr 835 (1985)
Found : 223
View:
1. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Aldorf, Josef ; Vojtasik, Karel : Przyczynek do inżynierskich metod obliczania obudowy kotwiowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Głuch, Piotr ; Straś, Józef : Problemy stateczności obudowy wlotów szybowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Chudek, Mirosław : Działalność Instytutu Projektowania, Budowy Kopalń i Ochrony Powierzchni w 40-leciu Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Exner, Karel [et al.] : Wykonywanie obudowy otworów wielkośrednicowych w warunkach kopalń węgla kamiennego ostrawsko-karwińskiego okręgu węglowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Chudek, Mirosław ; Stefański, Lucjan : Wpływ obciążeń występujących nad przestrzenią zawałową na zachowanie się górotworu i powierzchni

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Paździora, Józef ; Niemiec, Gustaw : Projektowanie lokalizacji zakładów wydobywczych w zagospodarowanym rejonie węglowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Chudek, Mirosław [et al.] : Wykorzystanie metody emisji akustycznej do określenia zmian naprężeń w skałach w świetle badań modelowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Szczepaniak, Zenon [et al.] : Podwójna stalowa obudowa odrzwiowa dla udostępniających wyrobisk korytarzowych na dużych głębokościach

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Janiczek, Stanisław ; Majchrzak, Ryszard : Doświadczenia z badań nad zastosowaniem aktywowanych i ekspansywnych spoiw anhydrytowych w przemyśle węglowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zych, Jan : Zmienność parametrów teorii S. Knothego i T. Kochmańskiego w świetle badań geodezyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Chudek, Mirosław ; Garncarz, Ryszard ; Pach, Andrzej : Badania modelowe nad kształtowaniem się zmian przekrojów poprzecznych wyrobisk korytarzowych utrzymywanych w zrobach

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Karbownik, Andrzej ; Żukian, Bogdan : Rozkłady prawdopodobieństwa podstawowych parametrów techniczno-ekonomicznych projektowanych inwestycji górniczych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Straś, Józef : Wpływ eksploatacji górniczej na monolityczną betonową obudowę szybu w świetle badań modelowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Mateja, Jan ; Majzner-Rułka, Halina : Badania nad ustaleniem przyczepności betonu natryskowego do górotworu w warunkach kopalni soli "Wieliczka"

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography