English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 135 = Nr 836 (1985)
Found : 483
View:
1. 

Nawrocki, Jerzy : Instytut Przeróbki Kopalin w 40-leciu Politechniki Śląskiej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ryncarz, Alojzy ; Stobierski, Antoni : Przydatność indeksu pracy w badaniach mielenia ciał stałych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nawrocki, Jerzy : Wykorzystanie surowców mineralnych w Polsce

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sobieraj, Sławomir : Badania procesu flotacji krajowych rud barytowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ślączka, Andrzej ; Paprotny, Jerzy : Próby selektywnej flokulacji w układzie modelowym smitsonit-dolomit

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Szpyrka, Jan : Badania nad przygotowaniem węgla pod względem granulometrycznym do procesu zgazowania fluidalnego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Szpyrka, Jan : Analiza wybranych parametrów technologicznych mielenia wibracyjnego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Węglarczyk, Jacek ; Ziob, Paweł : Materiał modelowy w badaniach procesów przeróbczych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Piwowarski, Włodzimierz ; Białas, Jerzy ; Ampulski, Jan : Dwustopniowe dozowanie flokulanta do odmulnika promieniowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Świerkot-Kopała, Anna : Badania przydatności stołów koncentracyjnych do wydzielania koncentratów węglowych przeznaczonych do celów specjalnych, w oparciu o próby modelowe i technologiczne

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Jokiel, Mieczysław : Przyczynek do zagadnienia współpracy obudowy szybowej z górotworem

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Karbownik, Andrzej ; Kosiński, Zdzisław : Projektowanie układu wyrobisk udostępniających pokłady na poziomie wydobywczym kopalni z wykorzystaniem programu Auto CAD

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szuścik, Walery : Badania zmian naprężeń pionowych w pokładzie przed frontem ściany

Find similar objects  |  Add to bibliography