English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 137 = Nr 838 (1985)
Found : 665
View:
1. 

Antoniak, Jerzy : Działalność w zakresie mechanizacji górnictwa w okresie 40-lecia Politechniki Śląskiej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wspomnienie o Doc. dr inż. Zbigniewie Boguckim (1931-1984)

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wspomnienie o Doc. dr inż. Jerzym Paklezie (1929-1984)

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sikora, Włodzimierz : Wysokoproduktywne systemy mechanizacyjne wybierania węgla w polskim przemyśle węglowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Antoniak, Jerzy ; Suchoń, Józef : Tendencje rozwojowe w budowie przenośników zgrzebłowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Jaszczuk, Marek : Wpływ technologii urabiania oraz średnic organów urabiających na załadunek urobku na przenośnik zgrzebłowy

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Szuścik, Walery ; Bąk, Jan ; Zastawny, Edmund : Zasady dostosowania podporności obudów zmechanizowanych do warunków występowania tąpań

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Antoniak, Jerzy ; Ferensztajn, Bogumił ; Sroczyński, Eugeniusz : Model ruchu kopalnianej kolei podziemnej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Antoniak, Jerzy ; Brodziński, Sławomir : Określenie niezawodności systemu hamulca tarczowego maszyny wyciągowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dolipski, Marian : Matematyczne modelowanie dynamicznych strugów węglowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Biały, Witold : Stanowisko badawcze do badania urabialności węgla

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Biały, Witold : Wskaźnik urabialności Aφ uwzględniający rzeczywisty kształt przekroju bruzdy skrawu pomiarowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Czop, Marek ; Kumor, Lidia : Badania doświadczalne nośności granicznej skręcanych rur kołowych osłabionych otworami owalnymi

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Carbogno, Alfred : Badania obciążeń eksploatacyjnych zawieszenia kabiny kolejki linowej "Szyndzielnia"

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography