English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 154 = Nr 1020 (1987)
Found : 676
View:
1. 

Jokiel, Mieczysław : Przyczynek do zagadnienia współpracy obudowy szybowej z górotworem

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sikora, Włodzimierz ; Giza, Tadeusz ; Siwiec, Jan : Analiza techniczno-górnicza układów mechanizacyjnych stosowanych w wyrobiskach korytarzowych polskich kopalń

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Orlacz, Jan : Urządzenie do badań elementów obudów zmechanizowanych metodą symulacji tąpnięć za pomocą materiałów wybuchowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Antoniak, Jerzy ; Sikora, Włodzimierz : Niektóre problemy mechanizacji wybierania węgla w polskim przemyśle węglowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Chodura, Jerzy ; Siwiec, Jan : Analiza składu ziarnowego węgla urabianego kombajnami frezującymi

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Biały, Witold ; Szuścik, Walery : Analiza zastosowania wskaźnika urabialności węgla w świetle badań laboratoryjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Łuszczkiewicz, Janusz : Siły docisku w procesie skrawania węgla pojedynczym ostrzem przy zmianach niektórych parametrów noża

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ober, Grażyna : Ujednolicone obliczenia wytrzymałościowe stojaków hydraulicznych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Stoiński, Kazimierz : Zależności analityczne opisujące charakterystyki dynamiczne podpory hydraulicznej jednoteleskopowej bez zaworu przy różnych rodzajach obciążeń

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sobota, Piotr : Badania eksploatacyjne rozdziału mocy w wielosilnikowych układach pociągowych z łańcuchem o konturze zamkniętym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dolipski, Marian : Wpływ liczby napędów pośrednich na obciążenia dynamiczne w łańcuchu przenośnika zgrzebłowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Lutyński, Aleksander : Badania eksploatacyjne oporu obrotu krążników przenośników taśmowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Carbogno, Alfred ; Lutyński, Aleksander : Pomiary obciążeń lin nośnych w górniczych urządzeniach wyciągowych wielolinowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Carbogno, Alfred : Badanie momentu odkrętnego lin wyrównawczych okrągłych trzywarstwowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography