English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 172 = Nr 960 (1988)
Found : 108
View:
1. 

Grzybek, Ireneusz : Wpływ litologii osadów stropowych na morfologię pokładów węgla kamiennego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Jasnowski, Marek ; Rosielski, Józef ; Kuś, Roman : Badania geologiczne podczas wierceń na potrzeby udostępniania złóż węgla kamiennego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kokesz, Zbigniew : Geostatystyczna procedura obliczania zasobów niesfałdowanych złóż węgla kamiennego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pisanecka, Krystyna ; Lis, Bohdan : Dotychczasowe rozpoznawanie i dokumentowanie złoża węgla kamiennego Dolnośląskiego Zagłębia

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rybicki, Stanisław ; Krokoszyński, Piotr : Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na własności gruntów i stateczność zboczy

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kwiecińska, Barbara ; Pawlak, Anna : Charakterystyka strefy kontaktowej węgli z intruzją porfiru w KWK "Wałbrzych"

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kwaśnicka, Bożena : Pole fali pokładowej typu Love'a w warstwach węgla zaburzonych uskokami

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kuś, Roman : Formowanie się zaburzeń grubości pokładów węgla typu fleksuralnego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Słowo wstępne

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dzedzej, Czesław : Niektóre praktyczne aspekty dokładności oszacowania zasobów metodami geostatystycznymi

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Hassa, Adam ; Mikrut, Józef : Minikomputerowy system obsługi służb geologicznych I-GZOP/M

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Skowronek, Jan ; Wysocka, Małgorzata : Promieniotwórczość naturalna węgli GZW a ich popielność

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Chmura, Kazimierz ; Twardoch, Stefan : Właściwości geotermomechaniczne skał wokół wyrobisk korytarzowych kopalni Halemba-Głęboka

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Drwięga, Zygmunt : Analiza przewodności cieplnej skał karbonu Lubelskiego Zagłębia Węglowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography