English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 176 = Nr 987 (1989)
Found : 2190
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Charakterystyka petrograficzna frakcji pylastej węgla na przykładzie KWK Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Refleksyjność witrynitu we wkładkach płonnych pokłaów węgla górnych warstw brzeżnych niecki jejkowickiej (GZW)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Tarnowski, Jan : Geologiczne warunki występowania metanu w Górnośląskiej Niecce Węglowej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Wcisło, Marian : Studium doboru kadr kierowniczych w kopalni węgla kamiennego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Potocki, Czesław A. : Współczesne metody i techniki zarządzania w górnictwie węglowym

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Chudek, Mirosław ; Niemiec, Gustaw : Komputerowa metoda obliczania zasobów węgla kamiennego dla celów projektowania modelu kopalni

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Zarzycki, Maciej : Wyniki obserwacji i badań pomp stosowanych w zakładach przeróbki węgla

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Sikora, Włodzimierz ; Zakrzewski, Tadeusz : Próba klasyfikacji stanu dynamicznego głowic ramieniowych KGS-320 na podstawie bezwymiarowych estymatów amplitudowo-kierunkowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Szczepaniak, Zenon ; Urbańczyk, Jan : Określanie koncentracji naprężeń w skałach przyociosowych odgałęzień wyrobisk korytarzowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Kozdrój-Weigel, Małgorzata ; Penar, Lidia : Badania systemowe zapotrzebowania na energię pierwotną w Polsce z uwzględnieniem ochrony środowiska

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Sowa, Małgorzata : Źródła zanieczyszczenia oraz sposoby ochrony wód triasowych w rejonie olkuskim

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography