English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 187 = Nr 1066 (1990)
Found : 1518
View:
1. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Jokiel, Mieczysław : Przyczynek do zagadnienia współpracy obudowy szybowej z górotworem

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Gabzdyl, Wiesław : Charakterystyka petrograficzna tonsztajnów GZW

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Twardoch, Stefan : Właściwości cieplne skał karbońskich kop. Halemba

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Grzybek, Ireneusz : Struktury sedymentacyjne z rejonu zaburzeń miąższości pokładu 418 w ścianie 110 KWK Zabrze-Bielszowice

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Chodyniecka, Lidia ; Pozzi, Marek : Badania mineralogiczno-chemiczne odpadów powstałych przy produkcji żelazochromu na przykładzie Huty Siechnica

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Sowa, Małgorzata ; Grabowska, Krystyna : Chemizm wód triasowych niecki bytomskiej w aspekcie ich gospodarczego wykorzystania

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Myrcha, Aleksander : Wstępna charakterystyka geomechaniczna skał na tle właściwości cieplnych górotworu nienaruszonego kopalni Morcinek

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Godula, Tadeusz : Warunki geologiczno-inżynierskie górotworu karbońskiego w rejonie perspektywicznych pól górniczych Bzie-Zebrzydowice

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sztelak, Józef ; Godula, Tadeusz : Charakterystyka geologiczna niecki węglowej Abadla i Mezarif wchodzących w skład południowoorańskiego basenu węglowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sikora, Włodzimierz ; Sztelak, Józef ; Chudek, Mirosław : Komorowy system wybierania złoża soli z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej na przykładzie złoża w rejonie Zatoki Puckiej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Buczek, Henryk ; Dziendziel, Franciszek ; Wajda, Jan : Tektonika warstw gruszowskich stwierdzona poniżej występowania pokładu 807 w obszarze górniczym kopalni 1 Maja

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Adamczyk, Zdzisław ; Lelowicz, Marian : Mineralizacja aragonitowa w kopalni Rymer w Rybniku-Niedobczycach

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kapuściński, Tadeusz [et al.] : O występowaniu intruzji magmowej w warstwach siodłowych kopalni Sośnica (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) i jej wpływie na węgiel pokładu 501/3

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Karbownik, Andrzej ; Kosiński, Zdzisław : Projektowanie układu wyrobisk udostępniających pokłady na poziomie wydobywczym kopalni z wykorzystaniem programu Auto CAD

Find similar objects  |  Add to bibliography