English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 188 = Nr 1074 (1990)
Found : 719
View:
1. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Stobiński, Jerzy [et al.] : Problemy eksploatacji górniczej pod miastem Jastrzębie

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Drzęźla, Bernard : Algorytmy obliczania deformacji górotworu przy dowolnym kształcie parcel eksploatacji

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Staroń, Tadeusz : Zasięg zruszenia górotworu nad eksploatowanym pokładem z zawałem stropu w kopalni "Bogdanka"

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dziura, Tadeusz [et al.] : Sposób wyznaczania filarów ochronnych i oporowych dla wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Drzęźla, Bernard [et al.] : Analiza przestrzennych rozkładów wstrząsów górniczych w rejonie wyrobisk ścianowych prowadzonych z podsadzką hydrauliczną

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Korzeniowski, Waldemar ; Mazurkiewicz, Maciej ; Piechota, Stanisław : Podsadzanie odpadami górniczymi a jakość wód podziemnych na przykładzie ZG "Trzebionka"

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Cichowski, Edward : Zastosowanie odpylacza w układzie z wentylacją odrębną kombinowaną przy kombajnowym drążeniu chodników

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Palarski, Jan ; Plewa, Franciszek ; Mysłek, Zdzisław : Doświadczenia w zastosowaniu podsadzki miotanej do lokowania odpadów gruboziarnistych i szlamów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wanat, Kazimierz ; Kołodziejczyk, Piotr : Lokalizacja wstrząsów górniczych z uwzględnieniem anizotropii prędkości fal sejsmicznych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Drzęźla, Bernard ; Kołodziejczyk, Piotr : Problem niejednoznaczności lokalizacji ognisk wstrząsów górotworu

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kolarczyk, Marian : Definiowanie i wyznaczanie charakterystyk części kopalnianych sieci wentylacyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Drenda, Jan : Analiza i ocena dyskomfortu cieplnego pracowników w środowiskach kopalń głębokich

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dziura, Tadeusz [et al.] : Wyznaczanie filarów ochronnych w warunkach górotworu pofałdowanego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Smołka, Jerzy : Ocena zagrożeń tąpaniami spągowymi

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography