English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 197 = Nr 1118 (1992)
Found : 2145
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Charakterystyka petrograficzna frakcji pylastej węgla na przykładzie KWK Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Adamczyk, Zdzisław ; Komorek, Joanna : Refleksyjność witrynitu we wkładkach płonnych pokłaów węgla górnych warstw brzeżnych niecki jejkowickiej (GZW)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Chudek, Mirosław ; Niemiec, Gustaw ; Drenda, Jan : Projektowanie kopalni węgla kamiennego w aspekcie maksymalnej efektywności wykorzystania złoża przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication Osadnik, Jan : Badania obciążeń wyrzutników łańcucha

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Dolipski, Marian : Model dynamiczny przenośnika zgrzebłowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Publication Chodura, Jerzy : Zagadnienia procesu skrawania węgla

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Publication Dolipski, Marian : Komputerowa symulacja zmęczeniowego zerwania łańcuchów w przenośniku

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography