English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 213 = Nr 1205 (1993)
Found : 2238
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rynik, Jan ; Dolipski, Marian : Wpływ względnego położenia kół w układach łańcuchowych na powstawanie napięć konturowych w łańcuchu

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Chudek, Mirosław : Słowo wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Jokiel, Mieczysław : Przyczynek do zagadnienia współpracy obudowy szybowej z górotworem

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Chudek, Mirosław ; Oleksy, Stanisław ; Kohutek, Zdzisław : Ustalenie zależności pomiędzy tolerancją wykonania szybu a siłami wewnętrznymi w jego obudowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Karbownik, Andrzej ; Kosiński, Zdzisław : Projektowanie układu wyrobisk udostępniających pokłady na poziomie wydobywczym kopalni z wykorzystaniem programu Auto CAD

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Szuścik, Walery : Badania zmian naprężeń pionowych w pokładzie przed frontem ściany

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Szczepaniak, Zenon ; Urbańczyk, Jan : Zagadnienie projektowania szerokości filarów oporowych między wyrobiskami górniczymi z uwzględnieniem ich współpracy z warstwami nadległymi

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zych, Jan ; Strzałkowski, Piotr ; Karchniwy, Andrzej : Możliwości zwiększenia dokładności prognozowania wpływów eksploatacji i ich ocena na przykładzie wybranych linii obserwacyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Aldorf, J. : O niektórych wynikach studium podporności wielowarstwowej obudowy szybowej wykonywanej metodą fazową

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Bukowska, Mirosława ; Prusińska, Bożena ; Smołka, Jerzy : Pozniszczeniowe własności węgli i skał karbońskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Fajklewicz, Zbigniew [et al.] : IGA-TED mikrograwimetryczny komputerowy system prognozowania możliwości wystąpienia emisji energii sejsmicznej z górotworu

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Fajklewicz, Zbigniew ; Jakiel, Krzysztof : Nowe wyniki z badań górotworu za obudową szybu metodą grawimetryczną

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Gerlach, Zygmunt [et al.] : Geofizyczna ocena stanu zagrożenia tąpaniami wyrobisk oraz aktywne i technologiczne środki jego ograniczenia przy wybieraniu pokładu 510 w kopalni węgla kamiennego "Katowice"

Find similar objects  |  Add to bibliography