English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 12 = Nr 1032 (1991)
Found : 2782
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Antonowicz, Romana : Modelowanie niepublicznych przewozów obligatoryjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Żurek, Zbigniew : Obciążalność prądowa kolejowej sieci jezdnej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Markusik, Sylwester : Suwnice zautomatyzowane, nowa generacja maszyn dźwigowo-transportowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Surma, Szymon : Characteristic of railway connections between the agglomerations of Katowice and Rybnik

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Filipczyk, Jan : System eksploatacji pojazdów w przedsiębiorstwie transportowym z zastosowaniem techniki informatycznej

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Maćkowski, Jacek : Wpływ warunków eksploatacyjnych na wielkość strumienia ciepła przekazywanego do ścianek komory spalania

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Maćkowski, Jacek : Ocena chwilowej wartości ciepła przyjętego przez ścianki komory spalania silnika spalinowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Müller, Ludwik : Naprężenia w podstawie zęba koła zewnętrznie uzębionego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Müller, Ludwik : Naprężenia w podstawie zęba koła wewnętrznie uzębionego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Szczeciński, Jerzy : Wpływ faz rozrządu na napełnianie i skład mieszanki gaźnikowego silnika spalinowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Filipczyk, Jan ; Sendyka, Bronisław : Model tworzenia mieszanki paliwo-powietrznej w gaźniku silnika spalinowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography