English   polski  
 

Silesian University of Technology Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Z. 13 = Nr 1034 (1989)
Found : 1855
View:
1. 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Od Autorów

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Figlus, Tomasz : Diagnozowanie luzów zaworowych silników spalinowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Surma, Szymon : Characteristic of railway connections between the agglomerations of Katowice and Rybnik

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Konieczny, Roman ; Krawiec, Stanisław : Wybrane zagadnienia opisu formalnego modelu systemu złożonego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Konieczny, Roman : Specyfikacja formalna w projektowaniu programów komputerowych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Konieczny, Roman : Zasoby symulacyjne języka LOGLAN

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Konieczny, Roman : Zasoby symulacyjne języka SIMULA-67

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Konieczny, Roman : Przykłady rozwiązania problemów symulacyjnych w języku LOGLAN

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Konieczny, Roman : Zagadnienie rozszerzenia loglanowskich zasobów symulacyjnych

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Konieczny, Roman : Język programowania LOGLAN jako narzędzie opisu modelu systemu transportowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Konieczny, Roman : Język programowania LOGLAN jako narzędzie symulacji systemu transportowego

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Janecki, Ryszard : Modelowanie ruchu pociągów - Cz. 2. Modele ruchu pociągów dla potrzeb PKP

Description:

Find similar objects  |  Add to bibliography